استخر و مشکلات شایع بانوان و سوالات در مورد بیماریهای منقله جنسی و زگیل تناسلی
شنای بانوان و سوالات رایج- دکتر نازنین صفائی متخصص زنان و جراح زبیایی

شنای بانوان و سوالات رایج- دکتر نازنین صفائی متخصص زنان و جراح زبیایی

استخر و مشکلات شایع بانوان

امروزه با توجه به دسترس بودن استخر برای استفاده همگانی و بخصوص با شروع فصل گرما و تمایل بانوان برای اسفاده از استخرها سوالات و شبهات فراوانی در ذهن ها بوجود می آورد. در اینجا قصد داریم بر تعدادی از این سوالات مروری داشته باشیم:

چه بیماریهایی ممکن است که از طریق آب استخر منتقل شود؟

میکروارگانیسم ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در آب استخر ممکن است برای شما دردسر ساز شوند.

بر خلاف باور عمومی، کلر موجود در آب استخر قادر به از بین بردن همه میکروارگانیسم ها نیست و از طرفی حتی اگر کار قادر به از بین بردن آن باشد شاید قبل از اینکه این اتفاق بیفتد ما آن را بلعیده باشیم!

برای مثال پارازیتی بنام کریپتوسپوریوم در تمیزترین استخرها یافت شده و توانسته منجر به شیوع اسهال های شدید شود.

بیشتر این عوامل بیاریزای موجود در استخر مسبب بیماریهای گوارشی هستند ( برای مثال شیگلا)

آیا بیماریهای منتقله جنسی از طریق آب استخر قابل انتقال است؟

همانطور که از اسم این بیماریها بر می آید این بیماریها (شامل : سفلیس ، تبخال تناسلی (HSV) کلامدیا ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) از طریق تماس جنسی( دهانی ، تناسی و مقعدی) منتقل می شوند.

آیا ویروس عامل زگیل تناسلی (HPV) قادر به انتقال از طریق آب استخر و یا جکوزی هست؟

نباید نگران ابتلا به بیماریهایی نظیر زگیل تناسلی بدنبال استفاده از استخرهای عمومی باشید چرا که این بیماری ازطریق تماس مستقیم پوست با پوست و یا غشاهای مخاطی منتقل می شود.

آیا ویروس HIV (عامل ایدز) و ویروس تبخال تناسلی قادر به انتقال از طریق آب استخر و یا جکوزی می باشند؟

با توجه به اینکه راه انتقال ویروس هرپس تناسلی (عامل ایجاد تبخال تناسلی ) از طریق تماس مایعات آلوده بدن با پوست آسیب دیده است . با توجه به کلرینه کردن آب استخرها انتقال این ویروس از این طریق از طرف مرکزکنترل و پیشگیری بیماریها (CDC) بسیار نادر و دور از ذهن تلقی شده است.

در مورد ویروس HIV و همان عامل سندرم اکتسابی نقص ایمنی (AIDS) اصلی ترین راه انتقال از طریق خون است. به گزارش مرکز کنتترل و پیشگیری بیماریها تا کنون گزارشی از این روش انتقال دریافت نشده. لازم به ذکر است مقدار خونی هم اگر از شخص آلوده وارد آب شود از طریق مواد کلرینه و سایر مواد شیمیایی حل شده در گالنها آب استخر پاکسازی خواهد شد.

شنای بانوان - دکتر نازنین صفایی متخصص زنان و جراح زبیایی

آیا آب استخر میتواند منتقل کننده عفونتهای قارچی باشد؟

جواب این سوال هم منفیست. اما وجود کلر ویا سایرمواد شیمیایی موجود میتواند با آزرده کردن پوستهای حساس باعث ایجاد خارش و علایم شبیه به عفونت قارچی شود.

خروج آب از واژن بعد از خروج از استخر

این مسئله ممکن است در افرادیکه دچار شلی عضلات کف لگن هستند و یا پس از زایمان اخیر اتفاق بیافتد. این امر اگر در پی زایمان اخیر ایجاد شده باشد گذراست.

آیا آب استخر میتواند باعث عفونت سیستم ادراری شود؟

شکل خاص آناتومیک سیستم ادراری در زنان آنها را بیشتر از مردان در معرض عفونتهای ادراری قرار میدهد. از طرفی پوشیدن مایوی تنگ و چسبان و محیط مرطوب ایجاد شده در استخر زنان و دختران را بیش از پیش در معرض عفونتهای ادراری قرار می دهد.

چگونه در زمان پریود (عادت ماهانه) از شناکردن محروم نشویم؟

استفاده از تامپون برای زمانی که تصمیم دارید از شناکردن لذت ببرید یک روش مطمئن و مناسب است. تامپون در محیط خیس متورم می شود و در نتیجه راه خروج خون مسدود می گردد.تامپون را بایید با فواصل زمانی چندساعته تعویض کرد و هرگزبیشتر از ۸ ساعت نیز استفاده نباید استفاده شود.

آیا در مواقع خونریزی بسیار خفیف و لکه بینی استفاده از تامپون الزامی است؟

درصورتیکه خونریزی خفیف و به اصطلاح سبک (در حد لکه بینی) است می توان از تامپون استتفاده نکرد ولی برخی بر این عقیده هستند که بهتر است باز جوانب احتیاط رعایت شود.