جلوگیری اورژانسی از بارداری

جلوگیری اورژانسی از بارداری

جلوگیری اورژانسی از بارداری

جلوگیری اورژانسی بارداری

🚑🚑 ‌مصرف قرص اچ دی:

این قرص نیز بصورت بسته های ۲۱ تایی عرضه می شود.

در صورتیکه به منظور جلوگیری اورژانسی مصرف بشود باید ۲ عدد همزمان و پس از ۱۲ ساعت ۲ عدد دیگر از این قرص میل شود.

*نیازی به استفاده از سایر قرص های موجود در بسته نیست.

❗در صورتیکه ظرف کمتر از ۳ ساعت از مصرف قرص دچار استفراغ شدید لازمست دارو دوباره مصرف شود.

🚑 ‌آی یو دی مسی:

اگر ظرف ۷ روز پس از نزدیکی محافظت نشده داخل رحم قرار گیرد بطور موثری از وقوع بارداری جلوگیری می کند.