02/06/1399
کلاهک کلیتوریس

برداشتن کلاهک کلیتوریس ( کوچک سازی کلاهک کلیتوریس )

عمل زیبایی کلیتوریس (فرونوپلاستی)، در واقع کوچک سازی و برداشتن پوست اضافی و ضخیم کلیتوریس به منظور اهداف زیر می باشد: ✔ ایجاد تحریک بیشتر هنگام رابطه جنسی ✔ رفع درد و ناراحتی هنگام فعالیت های ورزشی ✔ رفع ناراحتی هنگام پوشیدن لباس های تنگ