17/09/1399

ویروس HPV عامل زگیل تناسلی

ویروس اچ پی وی ( ویروس پاپیلومای انسانی) نوعی ویروس با طیفی وسیع از سویه هاست و حدود ۲۰۰ سویه بیماری زا از این ویروس تا کنون به ثبت ...