18/07/1399

تزریق چربی به ناحیه تناسلی

کی از جدیدترین روش های جوانسازی واژن تزریق چربی به لابیا ماژور است. همانطور که می دانید با افزایش سن لابیا ماژور و پوست ناحیه تناسلی چروک شده و