03/08/1399

کولپوسکوپی چیست؟

کولپوسکوپ ابزاری است تشخیصی و دقیق به منظور یافتن نشانه هایی از بیماری هایی که به رحم، دهانه رحم، ولوو و واژن مربوط می شوند. ظاهر دستگاه کولپوسکوپ شبیه دوربین یا میکروسکوپ است
17/09/1399

ویروس HPV عامل زگیل تناسلی

ویروس اچ پی وی ( ویروس پاپیلومای انسانی) نوعی ویروس با طیفی وسیع از سویه هاست و حدود ۲۰۰ سویه بیماری زا از این ویروس تا کنون به ثبت ...